Ubezpieczenie OC to polisa majątkowa, która chroni nas w momencie, gdy wyrządzimy szkodę osobom trzecim. OC z tytułu wykonywania zawodu, analogicznie - ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód w sprawie, w której popełnisz błąd związany z wykonywaniem swojej profesji.

Ubezpieczenia OC obowiązkowe

Część ubezpieczeń OC należy do grupy obowiązkowych. Są one określone w różnego rodzaju ustawach oraz ratyfikowanych przez nasz kraj umowach międzynarodowych. Ubezpieczenie OC zawodowe zaliczymy w tym kontekście do grupy ubezpieczeń obowiązkowych szczególnych. Brak tego typu polisy wiąże się w takim przypadku nie tylko z koniecznością pokrycia z własnej kieszeni ewentualnych strat, które powstaną w trakcie wykonywania zawodu, lecz także często z grzywną lub nawet utratą możliwości wykonywania danej profesji, co zwykle jest związane wtedy z postępowaniem dyscyplinarnym. Co jednak ważne, zakres kar różni się pomiędzy poszczególnymi profesjami i zależy od konkretnych zapisów prawnych.

Składka za ubezpieczenie OC zawodowe

Składka za ubezpieczenie OC zawodowe jest obliczana indywidualnie i zależy m.in. od minimalnej sumy gwarancyjnej, stażu pracy, chęci rozszerzenia polisy o dodatkową ochronę etc. Ubezpieczenie OC zawodowe może wykupić zarówno osoba pracująca na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, jak i prowadząca własną działalność gospodarczą.

*Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na najszerszy zakres ochrony.


Oferty wyceniane indywidualnie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie

Firmy ubezpieczeniowe w naszej ofercie

No products were found matching your selection.