Z ubezpieczeniem upraw lub zwierząt zabezpieczysz owoce swojej pracy przed losowymi zdarzeniami. W ofercie dla rolników znajdziesz szeroki zakres ryzyk z możliwością ich dostosowania - żeby Twoje gospodarstwo rolne było jeszcze lepiej chronione. I to w takim zakresie, jakim chcesz.

Dlaczego warto

Do zalet dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych należą:

 • kompleksowe ubezpieczenie Twojego mienia,
 • możliwość uzyskania dopłaty do składki z budżetu państwa,
 • oferta dostosowana do Twoich potrzeb,
 • rolnicy posiadający ubezpieczenie na co najmniej połowę swojej produkcji, w przypadku klęski otrzymają pełną pomoc od Państwa (producenci rolni, który nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia, otrzymają pomoc pomniejszoną o połowę).
Zakres polisy - uprawy

Polisa ubezpieczenia upraw chroni w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do zbioru plonu i złożenia go w miejscu stałego przechowywania, każdą Twoją uprawę – czy to roślin:

 • zbożowych,
 • oleistych,
 • okopowych bulwiastych i korzeniowych,
 • specjalnych jak tytoń, chmiel, rośliny energetyczne,
 • strączkowych i motylkowych drobnonasiennych,
 • włóknistych,
 • zielarskich,
 • ozdobnych i warzyw zarówno uprawianych w gruncie jak i w szklarniach lub pod namiotami foliowymi,
 • owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych,
 • trwałych użytków zielonych,
 • a także każdą inną uprawę gdy odmiana rośliny zgłoszonej do ubezpieczenia jest wymieniona w rejestrze odmian dopuszczonych do uprawy wydanym przez Unię Europejską.

Ubezpieczenie zapewnia:

 • odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin,
 • przypadku szkód wskutek złego przezimowania, zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych, w zakresie pełnym lub ograniczonym.
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych to oferta dobrowolnego ubezpieczenia zwierząt, umożliwiająca skorzystanie przez Ciebie z dopłaty z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu jest to najtańsze na rynku ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych, gdyż nawet połowę składki ubezpieczeniowej może pokryć budżet państwa.

Ubezpieczenie to chroni:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • trzodę chlewną,
 • drób,

od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są:

 • powódź,
 • huragan,
 • piorun,
 • lawina,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • obsunięcie się ziemi, 

z możliwością jej rozszerzenia o:

 • ogień,
 • eksplozję,
 • porażenie prądem, gwarantując w ten sposób ochronę ubezpieczeniową zwierząt od takich zdarzeń losowych, w następstwie których wszystkie zwierzęta w stadzie mogą ulec szkodzie.

Ubezpieczenie to gwarantuje zatem pokrycie w pełni poniesionych przez Ciebie strat, umożliwiając w ten sposób szybkie odnowienie stada.

*Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na najszerszy zakres ochrony.


Oferty wyceniane indywidualnie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie

Firmy ubezpieczeniowe w naszej ofercie

No products were found matching your selection.