Polisa na życie zabezpieczy Cię przed trudnymi do przewidzenia sytuacjami. To ochrona nie tylko dla Ciebie, lecz także dla Twoich bliskich. Utrata pracy, uciążliwa choroba czy niespodziewana kontuzja mogą utrudnić zarabianie pieniędzy i utrzymanie rodziny.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie w niektórych sytuacjach gwarantuje wyłącznie wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci. Obecnie oferty są jednak na tyle zróżnicowane, że można wybrać różne konfiguracje uwzględniające wypłatę świadczeń także w momencie narodzin dziecka lub zachorowania na chorobę przewlekłą. Ofertę można dostosować indywidualnie do potrzeb Ubezpieczonego.

Polisa może obejmować nie tylko jedną osobę, lecz także dzieci i małżonka. Poza wariantem rodzinnym, dostępne jest ubezpieczenie indywidualne.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Show 24

Bezpieczy.pl – Renta dla dziecka lub bliskich

Renta dla dziecka lub bliskich. Zapewnij stałą, comiesięczną pomoc finansową dla dzieci lub innych bliskich osób na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Generali – NNW indywidualne

Ubezpieczenie Generali NNW zapewnia ochronę na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu, prosty proces likwidacji szkód, wypłatę już w przypadku złamania, zwichnięcia lub skręcenia powstałe wyniku nieszczęśliwego wypadku, odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub wyczynowego uprawiania sportu po opłaceniu dodatkowej składki

Proama – NNW indywidualne

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia ochronę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu codziennym i w pracy. Szeroki zakres ubezpieczenia umożliwia dopasowanie ochrony do Twoich potrzeb. Będziemy z Tobą na całym świecie i przez całą dobę.

Wiener – Ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej MEDIPASS

Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji zdrowotnej usługa MEDIPASS firmy MEDIGO zapewnia Ci dostęp do eksperckich opinii medycznych bazujących na najnowszych osiągnięciach światowej medycyny. Ekspercką opinię medyczną sporządza lekarz specjalista lub zespół lekarzy specjalistów z czołowej instytucji medycznej specjalizującej się w diagnozowaniu oraz leczeniu danego schorzenia.