Ubezpieczenie domku letniskowego obejmuje stałe elementy konstrukcji (np. drzwi, murowany grill) i mienie ruchome (np. leżaki, stół do tenisa). Obiekty te (zarówno ruchome, jak i nie) mogą więc znajdować się zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Polisa może objąć ochroną także obiekty małej architektury (np. wiaty, ogrodzenie). Tym samym zakres ochrony zostanie rozszerzony o budowle, które nie są elementem samego domku, ale znajdują się na jego terenie.

Co zawiera podstawowe ubezpieczenie

Ubezpieczenie w podstawowej wersji jest gwarancją wsparcia w razie zdarzeń losowych. Ich definicja może być różna zależnie od firmy ubezpieczeniowej, jednak zwykle zdarzeniami losowymi są:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • dym i sadza,
 • deszcz nawalny, czyli tzw. oberwanie chmury,
 • huragan,
 • opady i osuwanie się śniegu, osuwanie się lodu lub szkoda spowodowana przez ich napór,
 • opady gradu,
 • zalanie na skutek awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej albo warunków atmosferycznych,
 • osuwanie lub zapadanie się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawina,
 • uderzenie pojazdu – istotne szczególnie w sytuacjach, w których sprawca jest nieznany, warto dodać, że ochroną nie będą objęte szkody wyrządzone własnym pojazdem,
 • upadek drzew albo masztów,
 • eksplozja,
 • trzęsienie ziemi,
 • huk ponaddźwiękowy i upadek statku powietrznego.
Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Dodatkowym, ale nie mniej istotnym elementem polisy jest ochrona od kradzieży z włamaniem, czy dewastacji. Dzięki niej możesz liczyć na otrzymanie odszkodowania w takich sytuacjach, jak:

 • wybita szyba, np. od uderzenia kamieniem,
 • grafitti namalowane na ścianie domku,
 • drzwi lub ramy okienne uszkodzone na skutek próby włamania.

Elementy domku, które będą podlegały ochronie nawet w podstawowym wariancie ubezpieczenia, to m.in.:

 • fundamenty oraz podłogi,
 • poszycie dachowe,
 • okna i drzwi,
 • parapety na zewnątrz i w środku domku,
 • instalacje wodno-grzewczo-kanalizacyjne i elektryczne,
 • ścianki działowe,
 • armatura sanitarna,
 • piece i kominki,
 • meble i sprzęty do zabudowy,
 • inne elementy wewnętrzne przymocowane na stałe.
Liczysz na pełną ochronę domku letniskowego?

Jeżeli liczysz na pełną ochronę mienia zapewnioną przez ubezpieczenie domku letniskowego, zwróć uwagę nie tylko na definicję zdarzeń losowych czy kradzież z włamaniem oraz dewastację, ale także ubezpieczenie powierzchni szklanych.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów ze szkła

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów ze szkła może wymagać opłacania wyższej składki na wypadek stłuczenia. Będzie to istotne szczególnie w przypadku luster, szklanych stolików lub płyt indukcyjnych.

Poszczególne polisy będą się różnić nie tylko zakresem ochrony, ale też wysokością składki.


CO CHCESZ UBEZPIECZYĆ

Jakiej polisy potrzebujesz?

Oferty wyceniane indywidualnie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie

Firmy ubezpieczeniowe w naszej ofercie

No products were found matching your selection.