Polisa NNW szkolna jest przeznaczona dla dzieci, uczniów przedszkola, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych a także dla studentów.

NNW szkolne czy grupowe?

Choć polisa NNW szkolna nie jest obowiązkowa, nasze dziecko zyskuje ochronę finansową w razie nieszczęśliwego wypadku. Jako rodzic nie jesteśmy zmuszeni do wyboru ubezpieczyciela polecanego przez szkołę. Zamiast decydować się na ubezpieczenie grupowe, możemy dopasować do własnych potrzeb indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka.

Najważniejsze zalety NNW szkolnego

Najważniejsze zalety:

  • ochrona 24/7, przez 12 miesięcy w Polsce i na całym świecie,
  • ochrona działa wszędzie – w szkole, w domu i na wakacjach, podczas nauki zdalnej i podejmowania aktywności sportowych,
  • polisa chroni też Twoje dziecko w trakcie sportów wyczynowych (do określonego wieku, w zależności od ofert Towarzystw),
  • do wyboru warianty, które możesz dopasować do swoich potrzeb i możliwości,
  • sam ustalasz sumę ubezpieczenia (do określonej wysokości - zależna od ofert Towarzystw).

*Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na najszerszy zakres ochrony.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Show 24

Bezpieczny.pl – Ubezpieczenie NNW dla dzieci

Ubezpieczenie NNW dla dzieci, dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia

Bezpieczny.pl – Ubezpieczenie NNW Studenta

Ubezpieczenie NNW dla studentów i wolnych słuchaczy

Bezpieczny.pl – Ubezpieczenie NNW/OC dla pracowników oświaty

Ubezpieczenie NNW/OC dla pracowników oświaty, dla wszystkich pracowników oświaty do 67 roku życia

Compensa – NNW dzieci i młodzieży szkolnej do 20 roku życia

Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią. Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.

Generali – NNW Przedszkolaka, dziecka, ucznia, studenta

Ubezpieczenie NNW dziecka działa na całym świecie 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Kilka wariantów ubezpieczenia NNW do wyboru, prosty proces likwidacji szkód, wsparcie finansowe na walkę o zdrowie dziecka, odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu, już od 37 zł rocznie (dotyczy wariantu oszczędnego)

Proama – NNW przedszkolaka, dziecka, ucznia, studenta

Specjalna oferta skierowana do dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia. Dzieci objęte są ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu – w szkole, w domu, na wycieczce lub kolonii.

TUZ – NNW przedszkolaka, ucznia, grupowe szkolne

Tuz BEZPIECZNA NAUKA – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci i młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje dotyczące umowy podane są w dokumentach:
– w dokumencie ubezpieczenia (polisie)
– w ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

Wiener – ubezpieczenie NNW przedszkolaka, ucznia, studenta

Ubezpieczenie PAKIET OŚWIATA skierowane jest do rodziców i opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.