Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolnika to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego.

Zakres polisy

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem:

  • śmierci,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli.

Dla kogo

Ubezpieczeniem OC rolnika objęta jest odpowiedzialność cywilna:

  • rolnika,
  • osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • osób, które pracując w gospodarstwie rolnym, wyrządziły szkodę (w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego).

*Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na najszerszy zakres ochrony.


Oferty wyceniane indywidualnie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie

Firmy ubezpieczeniowe w naszej ofercie

No products were found matching your selection.